Курсът е част от обучителната програма за библиотекари-обучители по FINLIT.  Предназначен е само за ключови обучители. 

Hours spent in course: 8