Project news

FINLIT model available on EPALE

by Elka Zlateva -

The educational model in financial literacy through public libraries developed and piloted within the FINLIT project was shared on EPALE - the European, multilingual, open membership community of adult learning professionals. 

Interested libraries and adult learning organisations all over Europe and beyond the project consortium, can benefit from the achieved results and adopt the training program toward the needs of their local communities. 

Find more: 

Financial literacy in public libraries – a model for non-formal education of adult library users | EPALE (europa.eu)

Borza Slovenija: družabna igra

by Milena Bon -

Danes smo prejeli v dar družabno igro Borza Slovenija.

Na svoji spletni strani so o igri zapisali: "Na Borzi se zavedamo pomembnosti finančne pismenosti družbe, ki jo je potrebno naslavljati in negovati že v rani mladosti – pri starosti osnovnošolskih otrok. Za lažje razumevanje mehanizmov kapitalskega trga, osvajanja logike borznega trgovanja in terminologije iz sveta financ, smo na borzi razvili namizno igro Borza Slovenija, s katero na interaktiven in zabaven način otroci spoznajo osnove kapitalskega trga. Igra zelo uspešno posnema dogodke realnega borznega trgovanja in kot taka predstavlja odlično didaktično orodje pri izobraževanju otrok o investiranju v vrednostne papirje in finančni pismenosti širše."

Več na spletni strani Ljubljanske borze Finančna pismenost.

Nam pa bo prišla prav pri izobraževanju knjižničarjev izobraževalcev v projektu Finančna pismenost v splošnih knjižnicah.

Borzi se najlepše zahvaljujemo za darilo.družabn aigra Borza Slovenija.

Finančno opismenjevanje v finančnem sektorju, 23. marec 2022

by Milena Bon -

Tradicionalne letne okrogle mize v organizaciji Združenja bank Slovenije so se udeležili predstavniki finančnih združenj, predstavniki regulatorjev in nadzornikov v finančnem sektorju ter predstavniki finančnih in drugih institucij, ministrstev, šol, knjižnic, Zavoda za šolstvo in drugi. Na srečanju so dobre prakse finančnega izobraževanja predstavili različni predstavniki.  Projekt FINLIT je predstavila Milena Bon iz Narodne in univerzitetne knjižnice. Stanislava Zadravec Caprirolo je vodila srečanje. Udeleženci srečanja so predstavili celo vrsto projektov in prizadevanja svojih institucij na področju finančnega opismenjevanja. Izrazili so pripravljenost medsebojnega sodelovanja v skupnih aktivnostih tako pri pripravi vsebin kot tudi pri izvajanju izobraževalnih programov za različne starostne skupine od otrok do seniorjev. Izrazili so pobudo, da se nadaljuje skupni dialog za posodobitev učnih programov tudi z vključitvijo vsebin finančnega opismenjevanja v šolski kurikulum oz. za prenovo nacionalnih izobraževalnih programov. Inštitucije, ki so predstavile svoje aktivnosti po mnenju udeležencev predstavljajo odlično učno okolje za učence, dijake in odrasle. MF.jpg


Older topics...