Зоната е предназначена за провеждане на онлайн обучения по FINLIT. Достъпна е само за регистрирани потребители, включени в обучителните програми. 

Hours spent in course: 8