Курсът е част от обучителната програма за библиотекари-обучители по FINLIT. Предназначен е за библиотекари, включени в програмата. За записване се изисква регистрация на платформата и заявка до ключовия обучител. 

Hours spent in course: 8