Новини за проекта

от Milena Bon -
Number of replies: 0

Националната и университетска библиотека в Любляна стартира пилотната фаза на проекта FINLIT. Представители на 4 словенски обществени библиотеки присъстваха на уводната среща в Zoom на 14 януари 2021 г. Обучението на библиотекари-педагози ще започне в средата на февруари 2021 г. с представянето на модули за финансова грамотност на основно ниво и в началото на март на напреднало ниво. Това ще бъде последвано от курс с модули за обучение на възрастни. Библиотекарите, участващи в пилотната среща, ще бъдат обучени да разпространяват финансова грамотност сред потребителите на своите библиотеки.

Attachment Prvo srečanje 14. 1. 2021.png