Новини за проекта

Проектът FINLIT бе представен на Националния форум „Библиотеките днес 2019”

Проектът FINLIT бе представен на Националния форум „Библиотеките днес 2019”

от FINLIT Admin -
Number of replies: 0

Проектът FINLIT беше представен на Годишния библиотечен форум на Глобалната библиотечна мрежа в България, проведен на 6-8 ноември 2019 г. Резултатите от плановия доклад и проучването на програмите за финансово образование, предварителната версия на платформата на проекта и предстоящите дейности бяха ключови точки в представяне на българския координатор на проекти г-жа Елка Златева.

Вижте повече на Годишния форум на библиотеките на уеб страницата на глобалната библиотека:

https://www.glbulgaria.bg/bg/nationalforum2019 


Mrs Elka Zlateva, Bulgarian project coordinator, presents FINLIT Project at the Annual library forum of Global libraries network in Bulgaria 6-8 December, 2019 FINLIT on Annual library forum of Global libraries network Mrs Elka Zlateva, Bulgarian project coordinator, presents FINLIT Project at the Annual library forum of Global libraries network in Bulgaria 6-8 December, 2019

  

Етикети: