Програма FINLIT

Финансовата грамотност (FIN+LIT) е една от ключовите компетентности за 21-ви век. Тя представлява комбинация от финансови познания, умения и поведение, които ни подпомагат да вземаме разумни финансови решения, така че да постигнем финансово благополучие. Без значение колко добре управляваме личните си финанси, дали някога сме използвали кредитни или застрахователни услуги, докъде се простират познанията ни за финансовите системи и еврозоната, колко опит имаме в онлайн пазаруването или онлайн банкирането, всички ние се нуждаем от повече знания и повече умения за да защитим себе си и своите семействата в бързо променящата се и много сложна съвременна финансова среда, в която финансовите продукти и услуги стават все по-сложни и по-рискови.

Запознайте се със съдържанието на програмата от тук ->

 

Последно модифициране: понеделник, 11 април 2022, 15:22