Tečaj je del izobraževalnega programa za izobraževalce v okviru projekta Finlit. Namenjen je le izvajalcem tečajev.

Hours spent in course: 8