Project news

Narodna in univerzitetna knjižnica izvedla pilotno fazo izobraževanja o finančni pismenosti

Narodna in univerzitetna knjižnica izvedla pilotno fazo izobraževanja o finančni pismenosti

by Milena Bon -
Number of replies: 0

Alenka Kavčič Čolić and Milena Bon, NUK, have published a contribution in Knjižničarske novice on the development of financial literacy training modules under the FINLIT project. The contribution in Slovenian langage is available in the link below. 

Avtorici dr. Alenka Kavčič Čolić in Milena Bon, zaposleni v NUK, sta pripravili prispevek o projektu razvoja izobraževalnih modulov finančne pismenosti.

https://knjiznicarske-novice.nuk.uni-lj.si/novica/475/pokazi

(Uredil(a) Alenka Kavcic - izvorni prispevek četrtek, 1 april 2021, 14:49)