Новини за проекта

Онлайн образование за възрастни, Бялата книга