Новини за проекта

Онлайн образование за възрастни, Бялата книга

Онлайн образование за възрастни, Бялата книга

от FINLIT Admin -
Number of replies: 0

FRSI, полският координатор на проекта, представя доклад за образованието за възрастни в пет държави, в които се изпълнява проектът „Учебни кръгове в библиотеките“: Финландия, Германия, Полша, Португалия и Румъния. Докладът съдържа анализ на състоянието на образованието за възрастни в тези страни, със специален акцент върху онлайн обучението.

Предложеният кръг за обучение е група от хора, които се срещат лице в лице, за да научат нещо заедно. Всеки учебен кръг има фасилитатор, който помага да се организират срещи и да се създаде атмосфера на партньорско обучение. Не е необходимо фасилитаторите да бъдат експерти в областта на финансовото образование; експертизата идва от онлайн курса и от общността на учащите се.

Теоретичната рамка на спецификата на обучението за възрастни онлайн и преглед на практическите идеи от няколко европейски библиотечни системи са много полезни за проекта FINLIT и неговия образователен подход към тази целева група.

Вижте доклада тук:

http://www.biblioteki.org/english-resources/Real_Opportunities_for_Adult_Online_Education_The_White_Paper.html