Povzetek projekta

Cilj projekta FINLIT je zvišati stopnjo finančne pismenosti odraslih z novim pristopom preko številnih možnosti, ki jih nudijo splošne knjižnice kot neformalni izobraževalci, in preko ustanov za vseživljenjsko izobraževanje. Projektni konzorcij sestavljajo štiri organizacije iz štirih srednje- in vzhodnoevropskih držav – Poljske, Slovenije, Bolgarije in Romunije. Dva partnerja sta knjižnici, dva pa fundaciji, ki sodelujeta z mrežami splošnih knjižnic na nacionalni ravni. 

Splošni cilj projekta je usposobiti knjižničarje, in sicer ključno skupino izobraževalcev odraslih, da bodo pri svojem vsakodnevnem delu odraslim uporabnikom lahko zagotovili osnove finančne pismenosti. V hitro spreminjajočem se in zelo zapletenem finančnem okolju, v katerem je vedno več kompleksnih in tveganih finančnih produktov in storitev, potrebuje starostna skupina (55+) dodatno podporo. 

Poseben poudarek je namenjen izobraževanju knjižničarjev v manjših mestih in na podeželju, kjer knjižničarji pri svojem delu nujno potrebujejo ključne kompetence za različne izobraževalne dejavnosti in vseživljenjsko usposabljanje uporabnikov.

Zadnja sprememba: sreda, 4 december 2019, 18:51