Povzetek projekta

Slovenski partner na projektu je bila Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK), ki je vsebino oblikovala za slovenske uporabnike. Trenutno usposabljanje knjižničarjev izvaja NUK v okviru svojega programa izobraževanja. Knjižničarji, ki so opravili tečaj v NUK, usposabljajo uporabnike v svojih knjižnicah. Če si želite izvediti več o vsebinah s področja financ, vprašajte v svoji splošni knjižnici za termin tečaja.

O projektu: Cilj projekta FINLIT je bil zvišati stopnjo finančne pismenosti odraslih z novim pristopom preko številnih možnosti, ki jih nudijo splošne knjižnice kot neformalni izobraževalci, in preko ustanov za vseživljenjsko izobraževanje. Projektni konzorcij sestavljajo štiri organizacije iz štirih srednje- in vzhodnoevropskih držav – Poljske, Slovenije, Bolgarije in Romunije. Dva partnerja sta knjižnici, dva pa fundaciji, ki sodelujeta z mrežami splošnih knjižnic na nacionalni ravni. 

Splošni cilj projekta je bil usposobiti knjižničarje, in sicer ključno skupino izobraževalcev odraslih, da bodo pri svojem vsakodnevnem delu odraslim uporabnikom lahko zagotovili osnove finančne pismenosti. V hitro spreminjajočem se in zelo zapletenem finančnem okolju, v katerem je vedno več kompleksnih in tveganih finančnih produktov in storitev, potrebuje starostna skupina (55+) dodatno podporo. 

Poseben poudarek FINLIT namenja izobraževanju knjižničarjev v manjših mestih in na podeželju, kjer knjižničarji pri svojem delu nujno potrebujejo ključne kompetence za različne izobraževalne dejavnosti in vseživljenjsko usposabljanje uporabnikov.

Zadnja sprememba: sreda, 26 oktober 2022, 13:55