Очаквани резултати от проекта

Този проект е част от дългосрочна стратегия за повишаване на финансовата грамотност на възрастните хора в Полша, България, Словения и Румъния. Разработването на обучителна програма със свободен достъп, съчетано с огромния потенциал на библиотечните мрежи, ще има дългосрочен ефект не само в посочените страни, но и на регионално и Европейско равнище.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

  • Иновативна обучителна платформа на четири европейски езика;
  • Обучителна програма за обучители по финансова грамотност;
  • Обучителна програма за обучение на възрастни хора по финансова грамотност;
  • Повишена информираност на библиотекарите, финансовите институции, организации и асоциации на възрастни хора, НПО и други образователни институции за ползите и предимствата на електронното обучение;

Последно модифициране: сряда, 29 април 2020, 14:54