Rezultaty projektu

Projekt ten jest częścią dłuższej strategii mającej na celu podniesienie poziomu wiedzy finansowej wśród dorosłych mieszkańców Bułgarii, Polski, Rumunii i Słowenii. Opracowanie otwartego programu szkoleniowego dla trenerów osób dorosłych i dla dorosłych użytkowników bibliotek oraz wykorzystanie potencjału wielkich sieci bibliotek publicznych, a więc udana realizacja projektu, będzie miała długotrwały wpływ na rozwój edukacji finansowej nie tylko w krajach docelowych, ale także na poziomie regionalnym i europejskim.

Główne rezultaty realizacji projektu to:

  • Raport z mapowania - przegląd czterech bardzo różnych sytuacji w zakresie edukacji finansowej i systemów bibliotecznych w krajach partnerskich. Pełny tekst Raportu z mapowania jest dostępny tutaj ->
  • Innowacyjna internetowa platforma edukacyjna w czterech językach europejskich - finlit.eu
  • Program edukacyjny z zakresu przekazywania wiedzy finansowej dla bibliotekarzy-edukatorów pracujących z osobami dorosłymi - opis ścieżki szkoleniowej dostępny jest tutaj ->
  • Program edukacyjny dla dorosłych użytkowników w zakresie wiedzy finansowej - opis programu jest dostępny tutaj ->
  • Przeszkoleni bibliotekarze i bibliotekarki - 56 bibliotekarzy-edukatorów z Bułgarii, Rumunii, Polski i Słowenii zostało przeszkolonych w fazie pilotażowej projektu, w zakresie pracy na platformie i uzyskało certyfikat mentora FINLIT. Bibliotekarze ci z kolei przeszkolili 220 użytkowników bibliotek, mieszkańców czterech krajów, w których realizowany był projekt;
  • Edukacja finansowa w bibliotece - model edukacji nieformalnej dla dorosłych użytkowników bibliotek, publikacja jest dostępna tutaj ->
  • Podniesienie świadomości wśród bibliotek publicznych, instytucji finansowych, organizacji i stowarzyszeń dorosłych, organizacji pozarządowych i innych instytucji edukacyjnych na temat korzyści i zalet nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK).

Last modified: Thursday, 24 March 2022, 1:26 PM