Efekty realizacji projektu

Projekt jest częścią dłuższej strategii na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej osób dorosłych w Bułgarii, Polsce, Rumunii i Słowenii. Dzięki opracowaniu otwartego, ogólnodostępnego programu szkoleniowego dla trenerów pracujących z osobami dorosłymi oraz dla dorosłych użytkowników, z wykorzystaniem potencjału wielkiej sieci bibliotek publicznych, pomyślna realizacja projektu będzie miała długotrwały wpływ na rozwój edukacji finansowej  nie tylko w krajach docelowych, ale także na poziomie regionalnym i europejskim.

Główne rezultaty realizacji projektu to:

  • Innowacyjna internetowa platforma edukacyjna w czterech językach europejskich;
  • Program edukacyjny z zakresu przekazywania wiedzy finansowej dla bibliotekarzy-edukatorów pracujących z osobami dorosłymi;
  • Program edukacyjny dla dorosłych użytkowników z zakresu wiedzy i umiejętności obsługi domowych finansów;
  • Przeszkoleni bibliotekarze i bibliotekarki, posiadający umiejętność wykorzystania platformy edukacyjnej w każdym z krajów uczestniczących w projekcie;


Last modified: Thursday, 28 November 2019, 6:56 PM