Контакти

 Координатор на проекта за Полша:

ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО
Координатор: Катаржина Моравска 
Tел: +48221239020
Имейл: finlit@frsi.org.pl
Уебсайт: www.frsi.org.pl

Координатор на проекта за България:
ФОНДАЦИЯ "ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ"

Координатор: Елка Златева 
www.glbulgaria.bg

Координатор на проекта за Словения:
НАЦИОНАЛНА И УНИВЕРСИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА

Координатор: Аленка Кавчич-Чолич
https://nuk.uni-lj.si

Координатор на проекта в Румъния: 

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ОВИД ДЕНСУСИАНУ" - ДЕВА 

Координатор: Мариана Мариан 
www.bibliotecadeva.ro

     

Последно модифициране: вторник, 22 февруари 2022, 08:54