Aktualności z projektu

Napisane przez: Milena Bon ()
Liczba odpowiedzi: 0

Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka rozpoczęła pilotażowy etap projektu FINLIT. Przedstawiciele 4 słoweńskich bibliotek publicznych wzięli udział w spotkaniu wprowadzającym w Zoom 14 stycznia 2021 r. Szkolenie bibliotekarzy-pedagogów rozpocznie się w połowie lutego 2021 r. Prezentacją modułów dotyczących umiejętności finansowych na poziomie podstawowym, a na początku marca na poziomie zaawansowanym. Następnie odbędzie się kurs z modułami do nauczania dorosłych. Bibliotekarze uczestniczący w spotkaniu pilotażowym zostaną przeszkoleni w zakresie rozpowszechniania wiedzy finansowej wśród użytkowników swoich bibliotek.
Załącznik ($a)