Partnerzy projektu


FRSI

FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO (FRSI) 

www.frsi.org.pl 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI) to organizacja pozarządowa założona w 2008 r. Przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Rozpowszechnia znajomość nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ang.: ICT), ułatwia mieszkańcom małych miejscowości dostęp do informacji, wiedzy, kultury i edukacji oraz inspiruje i zachęca do wspólnej działalności na rzecz rozwoju swoich społeczności.


Global Libraries Logo

GLOBAL LIBRARIES BULGARIA FOUNDATION

www.glbulgaria.bg 

Global Libraries Bulgaria Foundation jest organizacją non-profit, utworzonąm zgodnie z przepisami ustawy o podmiotach prawnych o charakterze non-profit Republiki Bułgarii, wpisaną do rejestru podmiotów prawnych o charakterze non-profit decyzją sądu miejskiego w Sofii nr 1 z 02.08.2013. Partnerami Fundacji są podmioty rządowe i pozarządowe: Ministerstwo Kultury, Krajowe Stowarzyszenie Gmin, Ministerstwo Transportu, Technologii Informacyjnych i Komunikacji, Narodowy Fundusz na rzecz fundacji (National Endowment Fund) „13 wieków Bułgarii”, Bułgarskie Stowarzyszenie Bibliotek i Informacji, National Chitalishte Union.

Misją GLBF jest zachęcanie obywateli Bułgarii do przyłączenia się do globalnego społeczeństwa informacyjnego w celu poprawy ich jakości życia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.


NUK BIBLIOTEKA NARODOWA I UNIWERSYTECKA

BIBLIOTEKA NARODOWA I UNIWERSYTECKA (NUK)

https://nuk.uni-lj.si 

Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka (NUK) to publiczna instytucja non-profit założona przez Republikę Słowenii, której prawa założyciela są wykonywane przez rząd Republiki Słowenii.

Została założona jako publiczna biblioteka naukowa w 1774 roku. Jest to biblioteka narodowa Słowenii i biblioteka Uniwersytetu w Lublanie. Specjalizuje się w naukach humanistycznych i społecznych. Gromadzi, dokumentuje, chroni i archiwizuje pisemne dziedzictwo kulturowe narodu słoweńskiego. Organizuje również szkolenia zawodowe i rozwoju kompetencji dla słoweńskich bibliotekarzy.

Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka w Lublanie (NUK) wykonuje zadania i posiada kompetencje biblioteki narodowej i uniwersyteckiej Uniwersytetu w Lublanie.


BJH Logo

BIBLIOTEKA „OVID DENSUSIANU” HUNEDOARA-DEVA

www.bibliotecadeva.ro

Biblioteka „Ovid Densusianu” hrabstwa Hunedoara-Deva jest biblioteką publiczną, finansowaną przez lokalną administrację - Radę Hrabstwa Hunedoara. Biblioteka ma pięć oddziałów i siedzibę główną. Personel składa się z 39 pracowników.

Jako biblioteka okręgowa „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva koordynuje pracę 57 bibliotek lokalnych (sześć bibliotek miejskich, siedem bibliotek miejsko-wiejskich i czterdzieści cztery biblioteki wiejskie).

Biblioteka okręgowa „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva to instytucja kultury, która stale dywersyfikuje swoje usługi aby zaspokoić potrzeby różnych kategorii użytkowników w społeczności, której służy. Oferowane przez nas usługi biblioteczne skierowane są do młodzieży, dzieci, osób starszych, uczniów, studentów a także do osób o szczególnych potrzebach.


Last modified: Friday, 31 July 2020, 10:51 AM