Project news

16. mednarodno strokovno srečanje »Knjižnica – igrišče znanja in zabave«

16. mednarodno strokovno srečanje »Knjižnica – igrišče znanja in zabave«

by Milena Bon -
Number of replies: 0

Finančna pismenost v splošnih knjižnicah ciljno skupino 55+ – projekt Finlit

Letošnje šestnajsto mednarodno strokovno srečanje Knjižnica – igrišče znanja in zabave v organizaciji Gradske knjižnice Ivan Goran Kovačić iz Karlovca in Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto je minilo v znamenju vključevanja in sprejemanja raznolikosti vsakega posameznika ne glede na spol, državljanstvo, jezik ali socialno ozadje. 

Ker knjižnice vsakemu posamezniku nudimo kakovostno preživljanje prostega časa, vseživljenjsko učenje, branje ter intelektualno in duhovno rast ne glede na ovire in omejitve, je bila pozornost letos namenjena družbeni integraciji marginaliziranih skupin uporabnikov, ustvarjanju občutka pripadnosti ter aktivnemu vključevanju članov v soustvarjanje in oblikovanje knjižničnega programa. 

Na posvetovanju je Milena Bon predstavila projekt Finlit. Cilj projekta je usposobiti knjižničarje, in sicer ključno skupino izobraževalcev odraslih, še posebej knjižničarjev v manjših mestih in na podeželju, kjer knjižničarji pri svojem delu nujno potrebujejo ključne kompetence za različne izobraževalne dejavnosti in vseživljenjsko usposabljanje uporabnikov. Projekt je del dolgoročne strategije za večjo finančno pismenost odraslega prebivalstva z novim pristopom v splošnih knjižnicah kot prostorih neformalnega izobraževanja za vseživljenjsko učenje. Projektni konzorcij sestavljajo dva partnerja - knjižnici, dva pa fundaciji, ki sodelujeta z mrežami splošnih knjižnic na nacionalni ravni.

V hitro spreminjajočem se in zelo zapletenem finančnem okolju, v katerem je vedno več kompleksnih in tveganih finančnih produktov in storitev, potrebuje starostna skupina (55+) dodatno podporo. Obvladanje financ je pomembno za lastno preživetje, sploh pa v obdobju, ko gre človek v penzion in se njegovi dohodki pomembno zmanjšajo. 

Predstavljeni so bili pričakovani rezultati projekta in spletna platforma finlit.eu.