Project news

Finančno opismenjevanje v finančnem sektorju, 23. marec 2022

Finančno opismenjevanje v finančnem sektorju, 23. marec 2022

by Milena Bon -
Number of replies: 0

Tradicionalne letne okrogle mize v organizaciji Združenja bank Slovenije so se udeležili predstavniki finančnih združenj, predstavniki regulatorjev in nadzornikov v finančnem sektorju ter predstavniki finančnih in drugih institucij, ministrstev, šol, knjižnic, Zavoda za šolstvo in drugi. Na srečanju so dobre prakse finančnega izobraževanja predstavili različni predstavniki.  Projekt FINLIT je predstavila Milena Bon iz Narodne in univerzitetne knjižnice. Stanislava Zadravec Caprirolo je vodila srečanje. Udeleženci srečanja so predstavili celo vrsto projektov in prizadevanja svojih institucij na področju finančnega opismenjevanja. Izrazili so pripravljenost medsebojnega sodelovanja v skupnih aktivnostih tako pri pripravi vsebin kot tudi pri izvajanju izobraževalnih programov za različne starostne skupine od otrok do seniorjev. Izrazili so pobudo, da se nadaljuje skupni dialog za posodobitev učnih programov tudi z vključitvijo vsebin finančnega opismenjevanja v šolski kurikulum oz. za prenovo nacionalnih izobraževalnih programov. Inštitucije, ki so predstavile svoje aktivnosti po mnenju udeležencev predstavljajo odlično učno okolje za učence, dijake in odrasle. MF.jpg