Rezultatele proiectului

Proiectul face parte dintr-o strategie pe termen lung cu privire la creșterea gradului de alfabetizare financiară a populaţiei adulte din Bulgaria, Polonia, România şi Slovenia. Prin dezvoltarea unui program de formare open source pentru trainerii pentru adulţi şi pentru utilizatorii adulţi şi folosindu-se potenţialul enorm al rețelelor de biblioteci publice, implementarea cu succes a proiectului va avea un impact de durată nu numai în ţările ţintă, ci şi la nivel regional şi european. 

Principalele rezultate ale proiectului sunt:

  • Raportul de evaluare preliminară - oferă o privire de ansamblu asupra educației financiare în cele patru țări partenere (patru situații foarte diferite) și a sistemului de biblioteci din acestea. Textul integral al Raportului de evaluare (în limba engleză) îl găsiți aici ->
  • O platformă inovatoare de educație online în patru limbi europene - finlit.eu 
  • Un program de pregătire pentru trainerii care predau cursuri de alfabetizare financiară utilizatorilor adulți - descrierea programului o găsiți aici ->
  • Cursuri de alfabetizare financiară pentru utilizatorii adulți - descrierea traseului de învățare este disponibilă aici ->
  • Bibliotecari pregătiți să lucreze pe platformă în fiecare din țările partenere - 56 de bibliotecari  formați ca traineri FINLIT în Polonia, Bulgaria, România și Slovenia în etapa de pilotare a proiectului, care - la rândul lor - au predat cursuri unui număr de 220 de utilizatori din cele patru țări; 
  • Educația financiară în bibliotecă - un model de educație non-formală pentru utilizatorii adulți ai bibliotecii, manual de bune practici, disponibil aici  -> 
  • O atenție sporită în rândul bibliotecilor publice, instituţiilor financiare, organizaţiilor şi asociaţiilor pentru adulţi, ONG-uri şi alte instituţii de învăţământ cu privire la beneficiile şi avantajele învăţării prin utilizarea TIC. 

Last modified: Tuesday, 5 April 2022, 2:08 PM