Projektni partnerji


FRSI Logo PL

FUNDACIJA ZA RAZVOJ INFORMACIJSKE DRUŽBE

www.frsi.org.pl 

Fundacija za razvoj informacijske družbe (FRSI) je nevladna organizacija, ki jo je leta 2008 ustanovila Poljsko-ameriška fundacija za svobodo. Fundacija razširja moderne informacijske in komunikacijske tehnologije, prebivalcem manjših mest želi omogočiti lažji dostop do informacij, znanja, kulture, izobrazbe ter podpira in spodbuja skupne dejavnosti.


Global Libraries Logo

FUNDACIJA “GLOBALNE KNJIŽNICE – BOLGARIJA”

www.glbulgaria.bg 

Fundacija “Globalne knjižnice – Bolgarija” (Global Libraries Bulgaria Foundation – GLBF) je neprofitna pravna oseba,  ustanovljena v skladu z določbami Zakona o neprofitnih pravnih osebah Republike Bolgarije in  vpisana v register neprofitnih pravnih oseb s Sklepom sodišča v Sofiji, št. 1, z dne 2. 8. 2013. Partnerji Fundacije so vladne in nevladne organizacije: Ministrstvo za kulturo, Nacionalno združenje občin, Ministrstvo za promet, informacijsko tehnologijo in komunikacije, Nacionalni donatorski sklad »13 stoletij Bolgarije «, Bolgarsko knjižnično-informacijsko združenje (Bulgarian Library and Information Association – BBIA), Združenje splošnih knjižnic.

Poslanstvo GLBF je spodbujanje združevanja bolgarskih državljanov v globalno informacijsko družbo z namenom izboljšanja kakovosti njihovega življenja in krepitev aktivnega državljanjstva.


NUK FRSI Logo PL FUNDACIJA ZA RAZVOJ INFORMACIJSKE DRUŽBE www.frsi.org.pl  Fundacija za razvoj informacijske družbe (FRSI) je nevladna organizacija, ki jo je leta 2008 ustanovila Poljsko-ameriška fundacija za svobodo. Fundacija razširja moderne informacijske in komunikacijske tehnologije, prebivalcem manjših mest želi omogočiti lažji dostop do informacij, znanja, kulture, izobrazbe ter podpira in spodbuja skupne dejavnosti.  Global Libraries Logo FUNDACIJA “GLOBALNE KNJIŽNICE – BOLGARIJA” www.glbulgaria.bg  Fundacija “Globalne knjižnice – Bolgarija” (Global Libraries Bulgaria Foundation – GLBF) je neprofitna pravna oseba, ustanovljena v skladu z določbami Zakona o neprofitnih pravnih osebah Republike Bolgarije in vpisana v register neprofitnih pravnih oseb s Sklepom sodišča v Sofiji, št. 1, z dne 2. 8. 2013. Partnerji Fundacije so vladne in nevladne organizacije: Ministrstvo za kulturo, Nacionalno združenje občin, Ministrstvo za promet, informacijsko tehnologijo in komunikacije, Nacionalni donatorski sklad »13 stoletij Bolgarije «, Bolgarsko knjižnično-informacijsko združenje (Bulgarian Library and Information Association – BBIA), Združenje splošnih knjižnic. Poslanstvo GLBF je spodbujanje združevanja bolgarskih državljanov v globalno informacijsko družbo z namenom izboljšanja kakovosti njihovega življenja in krepitev aktivnega državljanjstva.  NUK Logo NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA

NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA (NUK)

https://nuk.uni-lj.si 

Narodna in univerzitetna knjižnica (NUK) je javni zavod, ustanovitelj knjižnice je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvaja Vlada Republike Slovenije.

Knjižnica je bila ustanovljena leta 1774. Je slovenska nacionalna knjižnica in knjižnica Univerze v Ljubljani za področje humanistike in družboslovja. Knjižnica zbira, obdeluje, varuje in ohranja pisno kulturno dediščino slovenskega naroda ter organizira in izvaja strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje knjižničnih delavcev.

Narodna in univerzitetna knjižnica opravlja naloge in pristojnosti nacionalne knjižnice ter knjižnice Univerze v Ljubljani.  


BJH Logo

KNJIŽNICA »OVID DENSUSIANU« HUNEDOARA-DEVA

www.bibliotecadeva.ro 

Knjižnica »Ovid Densusianu« v okrožju Hunedoara-Deva je splošna knjižnica, ki jo financira lokalna uprava, tj. Svet okrožja Hunedoara. Knjižnica ima pet organizacijskih enot in glavni sedež. Zaposluje 39 oseb.

Knjižnica »Ovid Densusianu« v okrožju Hunedoara-Deva usklajuje delovanje 57-ih knjižnic (šest občinskih, sedem mestnih in štirideset knjižnic na podeželju).

Knjižnica »Ovid Densusianu« v okrožju Hunedoara-Deva je kulturna ustanova, ki v skupnosti, ki ji služi, vedno razširja in prilagaja svoje storitve glede na potrebe različnih uporabniških skupin. Knjižnične storitve so namenjene mladim, otrokom, starejšim, učencem, študentom in osebam s posebnimi potrebami.


Zadnja sprememba: ponedeljek, 11 januar 2021, 10:23