Resurse

    

Alfabetizarea financiară în Polonia, Slovenia, Bulgaria și România - Raport de evaluare preliminară

Proiectul Alfabetizare financiară prin intermediul bibliotecilor publice (FINLIT) urmărește dezvoltarea competențelor și abilităților bibliotecarilor pentru ca aceștia să poată preda cursuri de alfabetizare financiară utilizatorilor în vârstă ai bibliotecii. Rezultatele proiectului vor cuprinde module complete de educație financiară atât pentru traineri, cât și pentru cursanți, cu îndrumări metodice și materiale educative disponibile online.

Raportul de evaluare preliminară, efort comun al partenerilor FINLIT, urmărește sprijinirea deciziilor privind conținutul și practicile programelor de educație financiară pentru bibliotecarii traineri și pentru cursanți pe durata sesiunilor de formare din cadrul proiectului. De asemenea, raportul de evaluare preliminară oferă o situație de ultimă oră a educației financiare în cele patru țări partenere: Bulgaria, Polonia, România și Slovenia. Acest raport reprezintă o privire de ansamblu asupra sondajelor naționale și internaționale privind cele patru țări, programelor și inițiativelor naționale curente referitoare la alfabetizarea financiară, și diverselor practici și programe de educație financiară din fiecare țară. Toate acestea oferă un cadru/context important pentru dezvoltarea unor programe sistematice de educație financiară în bibliotecile publice.

Misiunea bibliotecarilor a reprezentat mereu un efort pentru a promova activități de învățare pe tot parcursul vieții pentru utilizatorii bibliotecii. În această privință, bibliotecile publice constituie un mediu excelent pentru dezvoltarea programelor de alfabetizare financiară. Cu toate acestea, pentru îndeplinirea acestei misiuni, bibliotecarii au nevoie de competențe și abilități suplimentare ce vor fi furnizate de proiectul FINLIT. Rezultatele sondajelor realizate în bibliotecile din țările partenere oferă informații atât despre potențiale cunoștințe și abilități necesare, cât și despre interesul manifestat pentru implementarea programelor educaționale FINLIT de către biblioteci. Ultimele două capitole din Raportul de evaluare preliminară prezintă o listă a potențialilor parteneri în dezvoltarea programelor de alfabetizare financiară din țările partenere, dar și descrierea unor aspecte strategice și practice ale soluțiilor pe termen scurt și lung pentru implementarea programelor de alfabetizare financiară.

Raportul de evaluare preliminară oferă o privire de ansamblu asupra a patru situații și sisteme educaționale foarte diferite din țările partenere. Există și o diferență considerabilă între bibliotecile publice din țările partenere în ceea ce privește implementarea programelor de educație financiară pentru bibliotecari și pentru utilizatorii bibliotecii. Cu toate acestea, toți partenerii recunosc nevoia implementării acestor programe în comunitățile locale.

Descărcați Raportul de evaluare preliminară de aici -->


   

Cum se lucrează cu  MOODLE - primii pași 

Descărcați un material video ca fișier PPT de aici -> 

         

Ultima modificare: marți, 22 februarie 2022, 13:42