Efekty realizacji projektu

Този проект е част от дългосрочна стратегия за повишаване на финансовата грамотност на възрастните хора в Полша, България, Словения и Румъния. Разработването на обучителна програма със свободен достъп, съчетано с огромния потенциал на библиотечните мрежи, ще има дългосрочен ефект не само в посочените страни, но и на регионално и Европейско равнище.

Резултатите от изпълнението на проекта са:

  • Преглед на различните образователни програми по финансова грамотност и различните библиотечни системи в четирите страни участващи по проекта. Пълният текст на проучването е достъпен тук ->  
  • Иновативна обучителна платформа на четири европейски езика - finlit.eu 
  • Обучителна програма за обучители по финансова грамотност - описание на обучителната програма е достъпно тук ->
  • Обучителна програма за обучение на възрастни хора по финансова грамотност - описание на програмата е достъпно тук ->
  • Обучени библиотекари за работа с платормата - 56 библиотекари-обучители са сертифицирани за FINLIT ментори в Полша, България, Словения и Румъния през пилотната фаза на проекта, които от своя страна обучиха 220 граждани в четирите страни; 
  • Финансова грамотност в библиотеките - модел за неформално образование на възрастни хора, достъпен тук -> 
  • Повишена информираност на библиотекарите, финансовите институции, организации и асоциации на възрастни хора, НПО и други образователни институции за ползите и предимствата на електронното обучение.

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 24 marca 2022, 12:58