Zasoby

 

Edukacja finansowa w Polsce, Słowenii, Bułgarii i Rumunii – raport z mapowania 

Projekt Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych (ang.: Financial Literacy Through Public Libraries) (FINLIT) ma na celu dostarczenie bibliotekarzom i bibliotekarkom wiedzy i umiejętności służących rozwijaniu wiedzy finansowej dorosłych użytkowników bibliotek. Rezultatem projektu będą kompleksowe moduły edukacyjne o tematyce finansowej dla trenerów i uczestników szkoleń wraz ze wskazówkami i materiałami edukacyjnymi dostępnymi online.

Niniejszy raport, będący wspólnym przedsięwzięciem partnerów projektu FINLIT, ma na celu wsparcie w podejmowaniu decyzji dotyczących treści i praktyki wdrażania programów edukacji finansowej dla bibliotekarzy-edukatorów i uczestników szkoleń prowadzonych w ramach projektu. Raport z mapowania przedstawia również najnowszą sytuację w zakresie edukacji finansowej w czterech krajach partnerskich projektu, tj. w Bułgarii, Polsce, Rumunii i Słowenii. Raport ten stanowi przegląd krajowych i międzynarodowych badań dotyczących tych czterech krajów, aktualnych programów i inicjatyw krajowych dotyczących edukacji finansowej oraz różnych praktyk i programów edukacji finansowej w każdym z tych krajów. Wszystkie te elementy stanowią istotne tło dla rozwoju systematycznej edukacji finansowej w bibliotekach publicznych.

Misją bibliotekarzy zawsze było wspieranie działań na rzecz uczenia się przez całe życie użytkowników bibliotek. W związku z tym biblioteki publiczne są doskonałym środowiskiem do rozwijania programów edukacji finansowej. Jednak, aby wypełniać tę misję, bibliotekarze i bibliotekarki potrzebują dodatkowych umiejętności i kompetencji, które zapewni im projekt FINLIT. Wyniki ankiet przeprowadzonych w bibliotekach w krajach partnerskich dostarczają informacji na temat hipotetycznej wiedzy i umiejętności oraz zainteresowania bibliotek wdrażaniem programów edukacyjnych FINLIT.

W ostatnich dwóch rozdziałach Raportu przedstawiono listę potencjalnych partnerów w zakresie rozwoju kompetencji finansowych w krajach partnerskich oraz opisano niektóre strategiczne i praktyczne aspekty krótko- i długoterminowych rozwiązań w zakresie wdrażania programów edukacji finansowej.

Raport zawiera przegląd czterech bardzo różnych sytuacji i systemów edukacji finansowej w krajach partnerskich. Istnieją także znaczne różnice między bibliotekami publicznymi w krajach partnerskich w zakresie realizacji programów edukacji finansowej dla bibliotekarzy i użytkowników bibliotek. Wszystkie jednak dostrzegają potrzebę wdrożenia tych programów w ich społecznościach lokalnych.

Pobierz raport z mapowania tutaj ->

        

Jak pracować z MOODLE - pierwsze kroki

Download samouczek wideo jako plik PPT tutaj ->


Jak przeprowadzić szkolenie online?

Praktyczny poradnik (nie tylko) dla bibliotek, autor: Piotr Henzler, Dostęp tutaj ->


     

E-learning w bibliotekach

Znajdziesz tu wybrane artykuły i webinaria, które traktują o różnych aspektach e-learningu. Poruszają szereg zagadnień takich, jak natura e-learningu, rola uczenia i uczenia się opartego na technologii w pracy biblioteki oraz zasoby potrzebne do realizacji e-learningu.
Materiały są dostępne tylko w języku angielskim. Dostęp tutaj ->

    

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 22 lutego 2022, 13:42